kombajn

Z FOOD FARM SPRAVIL VLAJKOVÚ LOĎ

Hlohovecká farma vznikla tesne po revolúcii a rýchlo prekročila hranice regiónu. Nadol ju však ťahali spory, ktoré musel ukončiť až nový majiteľ, skupina SANAGRO.

Predstavte si človeka, ktorý má farmárčenie v krvi už od narodenia. Ide o muža, ktorého rodičia i starí rodičia boli nadšení poľnohospodári, a on tak mohol celé svoje detstvo stráviť pobehovaním po lúkach i poliach. Keď sa mal rozhodnúť, čo pôjde študovať, ani na chvíľu nezaváhal. Zvolil si poľnohospodársku školu. A hoci ho raz počas profesionálnej kariéry predsa len zlákala práca v inom biznise, veľmi rýchlo sa vrátil späť. Ako sám hovorí, pole je tá najlepšia kancelária a žiadna práca sa nevyrovná farmárčeniu so všetkým pozitívnym aj negatívnym, čo obnáša. Daniel Antalík, výkonný riaditeľ hlohoveckej spoločnosti Food Farm, ktorá sa zaoberá podnikaním v poľnohospodárstve, a ktorá aktuálne patrí pod skupinu SANAGRO.

Porevolučné roky

Food Farm vznikla privatizáciou štátnych majetkov v Hlohovci a Dolnom Trhovišti. Kým farma v Hlohovci sa špecializovala na rastlinnú výrobu, druhá na živočíšnu výrobu. Vtedajší majitelia sa pokúsili oživiť tamojšie farmy, v lete 1995 preto založili Food Farm a zamerali sa na podnikanie v poľnohospodárskej prvovýrobe. Daniel Antalík prišiel do spoločnosti len rok na to. Aj preto ju dnes pozná ako svoju vlastnú dlaň. „Bol som pri nastavovaní nových štruktúr a budovaní kľúčových oblastí podnikania – rastlinnej i živočíšnej výroby a vinohradníctva,“ začína rozprávanie Daniel Antalík s tým, že v každej z týchto oblastí sa realizovali nemalé investície. Aj vďaka tomu sa čoskoro z novozaloženej firmy stal holding, ktorý rýchlo prekročil hranice svojho regiónu.

Spoločnosti sa dlhodobo darí, a to aj napriek tomu, že poľnohospodárstvo čelilo v rôznych obdobiach viacerým problémom. „Najskôr to boli porevolučné roky spojené s privatizáciou, kedy bolo veľa ľudí presvedčených o tom, že aj bez úsilia budú dosahovať výsledky. Keď sa  zmenilo ich zmýšľanie a uvedomili si, že bez práce a investícií to nepôjde, otvoril sa trh a poľnohospodárov začal likvidovať lacný dovoz zo zahraničia. Tie, ktoré sa na trhu udržali, následne riešili hospodársku krízu a zníženie odbytu,“ spomína na minulosť Daniel Antalík s tým, že po vstupe do EÚ sa život poľnohospodárov výrazne zhoršil. Na situáciu musela reagovať aj Food Farm a preto v roku 2006 rozšírila svoje podnikanie aj o finalizáciu produkcie hrozna vo vinárstve Golguz, ktoré bolo viackrát oceňovaným vinárstvom.

Najlepší dôkaz? Fungujúce družstvo

Aj napriek tomu, že spoločnosť dlhodobo prosperovala, problémom sa nevyhla. Tým najväčším boli spory bývalých majiteľov, ktoré ohrozovali chod firmy i zamestnancov. Tie vyvrcholili v roku 2012, kedy sa traja z piatich spoluvlastníkov rozhodli odpredať časť podniku. Väčšinovým vlastníkom Food Farm sa tak stala skupina SANAGRO, ktorá sa venuje obnove slovenských fariem a pre ktorú bola Food Farm s podielom 60 percent prvou agro firmou v portfóliu.

Daniel Antalík v tom čase prijal výzvu nového majiteľa – z Food Farm spraviť vlajkovú loď. Pre slovenskú skupinu pritom išlo o zásadný krok, keďže ako nováčik na trhu potrebovala presvedčiť poľnohospodárov i odbornú verejnosť, že to s obnovou a rozvojom slovenského agra myslí vážne.

Po počiatočných sporoch si však skupina sadla za jeden stôl aj so zvyšnými majiteľmi a prišli s návrhom na ich vyriešenie. SANAGRO sa vzdalo vinárstva Golguz aj s jeho príslušnými vinohradmi, pričom si ponechali živočíšnu a rastlinnú výrobu. „Toto rozhodovanie určite nebolo ľahké, keďže Golguz bola oceňovaná značka (v rokoch 2015 a 2017 Golguz získal ocenenie Vinárstvo roka), bolo prestížou mať ho v skupine. Na druhej strane, v mene zachovania Food Farm išlo o nevyhnutný krok. Firma sa tým odbremenila,“ reaguje Daniel Antalík. Ročné tržby Food Farm dosahujú 6 miliónov eur, pričom na troch farmách chovajú 1 100 kusov dojníc s ročnou produkciou 10,5mil. l mlieka a ročne vyprodukujú 18-tisíc ton obilnín. Z pohľadu ziskovosti bol rok 2018 pre Food Farm jedným z najlepších v histórii.

Zlepšenie pracovných podmienok

Ak je niečo, čo tohto dlhoročného manažéra pri poľnohospodárstve zamrzí, tak je to skutočnosť, že farmárčenie je u nás extrémne zaznávané a podceňované. Paradoxne, malo by tomu byť presne naopak – vzorom by nám mali byť západoeurópske krajiny. „Na Slovensku však agrosektor nie je lukratívnou oblasťou, nezaujíma mladých ľudí a my máme problém nájsť pracovníkov,“ reaguje Daniel Antalík s tým, že poľnohospodárstvo sa neriadi sviatkami či víkendami, ale potrebami rastlín a zvierat.

„Aby sme mohli fungovať ako-tak normálne, zamestnávame aj Ukrajincov. Bez zamestnávania cudzincov by sme nemali šancu držať výrobu. Len teraz potrebujeme akútne obsadiť 10 pracovných miest,“ objasňuje Daniel Antalík. A ako uzatvára, s príchodom SANAGRA sa zlepšili aj pracovné podmienky vo firme: „Uskutočnili sme finančne náročné investície, ktoré smerujú do zlepšenia pracovných podmienok, a ktoré by sme bez SANAGRA zrejme nikdy nezrealizovali.“

Budúcnosť Food Farm vidíme aj v pestovaní neobvyklých plodín

Daniel Antalík, výkonný riaditeľ Food Farm, hovorí nie len o najbližších plánoch a investíciách, ale taktiež o tom, prečo by poľnohospodári nemali zanevrieť na živočíšnu výrobu.

Food Farm bola prvá farma zaradená do portfólia SANAGRO. V akom stave sa dnes podnik nachádza v porovnaní s obdobím pred vstupom skupiny?

Tou najzásadnejšou zmenou bolo vysporiadanie vlastníckych vzťahov a urovnanie rozbehnutých súdnych sporov medzi pôvodnými majiteľmi. A hoci sa Food Farm vzdalo vinárstva Golguz, ktoré si nakoniec ponechali pôvodní dvaja majitelia, zostala nám celá poľnohospodárska časť. No a tiež sme sa rozrástli – pred vstupom SANAGRO sme obhospodarovali 5 089 hektárov ornej pôdy, dnes je to 6 782 hektárov.

Ako k tomu došlo?

Food Farm mala ešte pred vstupom SANAGRA dve dcérske firmy – akciovú spoločnosť Agrovia, ktorá zahŕňa farmy Horné Otrokovce, Horné Trhovište a Tepličky a spoločnosť PD Dolné Otrokovce. SANAGRO zabezpečilo, aby Food Farm do týchto fariem majetkovo vstúpil a prikúpilo tiež PD Šalgovce. Spolu tak dnes obhospodarujeme 6 782 hektárov ornej pôdy a máme na troch farmách 1 100 dojníc. Vytvorili sme silnú poľnohospodársku skupinu v oblasti Hlohovca, čo nám tiež dáva lepší priestor na efektívnejšie využívanie techniky či pracovnej sily.

Tržby spoločnosti sa od roku 2012 pohybujú na stabilnej úrovni. Čo je dôvodom?

Gro produkcie stojí na produktoch s históriou, vďaka čomu vieme predvídať ich predaj. Druhým, z môjho pohľadu podstatnejším faktom je ale to, že kladieme dôraz na ekonomickú stránku výroby. Keď vidíme, že nedosiahneme naplánovanú úrodu, v reálnom čase tomu prispôsobujeme náklady, aby sme dosiahli stanovené hospodárenie.

Dá sa to realizovať vždy?

Samozrejme, nedá, no značne tomu pomáha diverzifikácia poľnohospodárstva v spojitosti so živočíšnou výrobou. Tá je síce nákladná a nejeden ekonóm by povedal, že sa neoplatí, farmám však prináša určitú stabilitu a pravidelný prísun financií. Mlieko sa totiž predáva každý deň, avšak rastlinná produkcia prináša efekt raz ročne.

Len prednedávnom ste odpredali časť podniku – vinárstvo Golguz. Ako tento predaj ovplyvní výsledky firmy?

V časoch, kedy Golguz patril pod Food Farm, sme zažili roky s bohatou úrodou a dobrou cenou vína, čo nám ekonomicky pomohlo. Na druhej strane sme však aj veľa investovali či zažili menej úspešné roky. Na hospodárení to pocítime, ale nemyslím si, že nás to zásadným spôsobom negatívne ovplyvní.

Ako vidíte budúcnosť Food Farm?

Spolu so skupinou SANAGRO chceme aj naďalej pokračovať v rozvíjaní rastlinnej a živočíšnej výroby. V rastlinnej produkcii plánujeme investovať do nových technológií, aby sme vedeli všetky operácie od zakladania porastov až po zber robiť načas. Hľadáme tiež nové alternatívne plodiny, ktoré nie sú celkom obvyklé, no mohli by nám priniesť vyššiu pridanú hodnotu. Rozhodli sme sa pre to z dôvodu zmien klímy a tiež podmienok, na čo chceme priamo úmerne reagovať.

A čo živočíšna výroba?

V živočíšnej výrobe chceme zrekonštruovať a zväčšiť farmu v Dolnom Trhovišti tak, aby sme tam mohli mať 600 dojníc, ktoré budú produkovať mlieko. Ide o finančne náročnú investíciu do budovania stavby, ktorá by zlepšila životné podmienky zvierat, vhodnej z ekologického aj environmentálneho hľadiska za takmer tri milióny eur. Plánujeme ju realizovať v nadchádzajúcich troch rokoch.

Spoločnosť Food Farm v skratke

Food Farm so sídlom v Hlohovci sa zaoberá živočíšnou aj rastlinnou výrobou. V živočíšnej sa venuje chovu hovädzieho dobytka, pričom hlavným zameraním pri živočíšnej výrobe je chov holsteinského čiernostrakatého dobytka. Pri rastlinnej výrobe sa venuje pestovaniu hustosiatych obilnín (pšenici ozimnej a jačmeňu jarného), olejninám (repke ozimnej a slnečnici), kukurici a viacročným krmovinám pre potreby živočíšnej výroby. Aktuálne zamestnáva 75 ľudí.

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach:

Najnovšie články

Výhodná ponuka pre mäsiarstva:
Poctivé hovädzie len za 4,40 € bez DPH/kg

Získajte pre svoje mäsiarstvo poctivé hovädzie štvrte z našej lokálnej farmy v Častkove. Dobytok kŕmime výhradne slovenským domácim krmivom, vďaka čomu sa naše mäso vyznačuje vysokou kvalitou. Na štvrte vám ho rozdelí bitúnok v Holíči. Zvýhodnená cena 4,40 € bez DPH/kg navyše zahŕňa aj dopravu do Bratislavy. Neváhajte a kontaktujte nás.

Pre poctivých mäsiarov ponúkame na predaj pravé (samozrejme aj ľavé) Slovenské hovädzie štvrte z našej farmy v Častkove. Dobytok u nás kŕmime výhradne naším Slovenským krmivom. Na štvrte Vám to rozdelí bitúnok v Holiči a dopravu do Bratislavy zabezpečíme my.