13.04.2022

KTO SEJE CHCE AJ ŽAŤ!

Premnožené stavy poľovnej zveri pustošia úrody


KTO SEJE 🌾CHCE AJ ŽAŤ 🚜!

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15192/317909#1018

Premnožené stavy poľovnej zveri pustošia úrody 😭 a spôsobujú poľnohospodárom 👨🌾👩🌾škody, ktoré sa vyčíslujú v státisícoch 💸💸💸 .Ani spoločnosť SANAGRO 💚💛 nie je výnimkou a má veľký problém s divou zverou na Záhorí v Senickej oblasti, no najmä v oblasti Turca. PD Turiec so sídlom v Dubovom len za minulý rok vyčíslilo škody vo výške viac ako 200.000 EUR 💸, čo je najviac za posledné štyri roky 📈. Na Turci škody spôsobujú najmä veľké stáda jeleňov a straty sa pravidelne pohybujú vyše tony úrody na hektár 📉. Pri momentálnych cenách komodít musíme ochrániť každé kilo úrody🙏, preto sme sa rozhodli zainvestovať do ochranných celoročných oplôtkov a tak úrodu ochrániť.

 Mechanická zábrana v mnohých prípadoch nebola postačujúca a pomohla len do tej miery, že zastavila prienik diviačej zvery🐗, ale jelene ju prerazili bez problémov 🤦♀️. Oplôtky s cca
600 agátovými kolmi a 5-timi riadkami sme preto vystavali na 50 hektároch. Úlohou oplôtkov je udržať stádo mimo poľa, preto veríme 🙏, že sa nám táto investícia, keď prepočítame straty rozhodne vráti.

RTVS o tomto veľkom probléme premnožených stavov poľovnej zveri 🐗🐗🐗, ktorý trápi drvivú väčšinu pestovateľov odvysielala 🎬📽 vo svojom pravidelnom magazíne FARMÁRSKA REVUE reportáž https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15192/317909#1018 (17:15) 👌je rozhovor s naším regionálnym riaditeľom Ing. Adamom Hrebíčkom 👨🌾, ktorý ma na starosť oblasť Turca. 

Ponuka pre mäsiarov