Peter Ujmiak

FARMU V TURCI ZACHRAŇUJE KRÍZOVÝ MANAŽÉR

Družstvo so sídlom v Dubovom pred tromi rokmi našlo nového vlastníka, vďaka ktorému sa vyhlo krachu. Dnes na jeho čele stojí Peter Ujmiak zo spoločnosti SANAGRO a družstvo začína prosperovať.

Má technické aj manažérske vzdelanie z britskej The Open University Business School a záľubu v práci s ľuďmi. Má rád výzvy a osud mu zariadil to, že sa časom vyprofiloval na krízového manažéra. Znižovanie zamestnanosti je vždy nepríjemné, avšak dosiaľ som sa nestretol s negatívnymi ohlasmi. Ak by sme k tomu nepristúpili, PD Turiec by zrejme už nefungovalo.

Riadenie firiem, z ktorých niektoré už stáli tesne pred konkurzom, ho sprevádzalo počas posledných dvoch dekád profesijného života. No a nikdy netušil, a popravde, ani nesníval o tom, že raz bude pôsobiť v poľnohospodárstve. To je Peter Ujmiak, krízový manažér, ktorý dnes stojí na čele Poľnohospodárskeho družstva Turiec so sídlom v Dubovom (PD Turiec – pozn. red.). Majiteľ družstva, slovenská skupina Sanagro, ho pred rokom a pol postavila pred náročnú výzvu: dostať výrazne zadlžené družstvo do zisku. Prijal ju. A darí sa mu to. 

Fascinujúce poľnohospodárstvo
Krízoví manažéri sú skôr známi z ozdravovania väčších priemyselných podnikov bojujúcich s finančnými problémami. Nie často ich však vidieť aj na slovenských farmách. PD Turiec v Dubovom je však výnimka. 

Keď Peter Ujmiak prichádzal do Turca, niekdajšej zemiakarskej oblasti, nemal s poľnohospodárstvom skúsenosť. „Zásady správneho riadenia spoločností sa prelínajú naprieč sektormi. Avšak poľnohospodárstvo je fascinujúce najmä v tom, že kým v iných odvetviach vidíte už pomerne za krátky čas, či zavedená zmena funguje dobre alebo nie, tu poznáte výsledok až po relatívne dlhom období. Je to o prírode, kde sa podmienky menia. Výrazný vplyv na rozhodovanie a výsledky má počasie, ktoré je každý rok iné,“ hovorí Peter Ujmiak, ktorý pôsobí ako výkonný riaditeľ spoločnosti Sanagro pre región Turca. 

Farme chýbala pevná ruka
Spoločnosť Sanagro, ktorá sa venuje obnove fariem na Slovensku, vstúpila do Poľnohospodárskeho družstva Turiec v Dubovom v roku 2016. Družstvo bolo vo veľmi zlom stave. Nemalo na výplaty miezd, dlhy hromadilo u väčšiny svojich dodávateľov, nemalo financie na opravy techniky, nákup hnojív či osív. Jeho naakumulované dlhy boli vo výške viac ako 2,5 milióna eur. 

Zanedbané však bolo to najcennejšie – pôda. Do jej obnovy sa neinvestovalo dlhé roky, preto nebola dostatočne úrodná. Družstvo zároveň vzhľadom na problémy nepracovalo so správnym osevným plánom, čo pre pôdu nie je dobrý signál. „S úpravou správneho PH pôdy, pre zlepšenie využitia živín, ako aj nej samotnej, začala skupina Sanagro ešte pred mojim príchodom. V čase, keď som začal riadiť družstvo, boli dve tretiny pôdy upravenej. Proces sme dokončili a dnes môžem povedať, že všetky pozemky, vlastné či prenajaté, sú opäť kvalitné a už v roku 2019 dosiahneme nadpriemerné hektárové výnosy,“ prízvukuje Peter Ujmiak, pričom dodáva, že dodnes SANAGRO investovalo do revitalizácie družstva viac ako milión eur, ktorý smeroval najmä do výmeny zastaranej techniky, do obnovy pôdy a úhrad starých záväzkov. Pred príchodom krízového manažéra však družstvu ešte čosi chýbalo.

Ľudia sú najdôležitejší
Pred rokom a pol prišiel do Turca práve Peter Ujmiak, ktorý za svoje najzásadnejšie kroky považuje najmä zvýšenie efektivity práce, ktorá vedie následne aj k finančným úsporám. „Ľudí považujem za najcennejšie aktívum firmy. Jej chod je najmä o výbere správnych ľudí, respektíve výmene nesprávnych a ich motivácii. Zamestnanci vedia najlepšie povedať, ako technológie nastaviť a efektívne využívať, manažment zas má dostať ľudí do správnych činností a umožniť im ich vykonávať… Ja som mal šťastie, že v Turci som našiel vzdelaných, skúsených a najmä poctivých ľudí. Za zlepšené hospodárenie patrí vďaka najmä im.“

Zamestnanci: Vstup spoločnosti bola záchrana
Ozdravný proces však so sebou priniesol aj tŕnisté stránky. Tou bola aj redukcia počtu zamestnancov. Ani družstvo Turiec v Dubovom sa jej nevyhlo. „Podľa toho, na akej ploche farma hospodári, sme zistili, koľko ľudí vo výrobe skutočne potrebujeme. Spolu s ďalšími krokmi, ktorých cieľom bola stabilizácia družstva a zníženie nákladovosti, sme museli pristúpiť aj k tomuto kroku,“ priznáva Peter Ujmiak. 

Kým pred príchodom spoločnosti pracovalo na družstve približne 65 ľudí, dnes je to iba niečo vyše 32. „To je reálny počet ľudí, ktorý postačuje na chod družstva v aktuálnom stave. Znižovanie zamestnanosti je vždy nepríjemné, avšak dosiaľ som sa nestretol s negatívnymi ohlasmi. Ak by sme k tomu nepristúpili, PD Turiec by už zrejme nefungovalo. Ľudia, ktorí tu pracujú, zhodnotili, že príchod a odkúpenie družstva spoločnosťou bol dobrý krok, ktorý zachránil zamestnanosť v oblasti,“ dodáva Peter Ujmiak. 

PD Turiec je v kladných číslach
Vďaka zavedeným ozdravným opatreniam je dnes PD Turiec v Dubovom v stabilizovanom stave. Prvýkrát po siedmich rokoch vykázalo ku koncu roku 2018 pozitívny výsledok EBITDA, teda zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov, vo výške viac ako 124-tisíc eur. Družstvu zároveň kontinuálne rastú v posledných troch rokoch aj tržby, pričom strata sa neustále znižuje.  

Poľnohospodárske družstvo v Dubovom v skratke
PD Turiec vzniklo zlúčením JRD Vyšehrad Rudo a JRD Turiec Dubové v roku 1976. Hospodári v podhorských podmienkach, v turčianskej kotline. Pred vstupom do Európskej únie patrilo k významným pestovateľom sadbových zemiakov a priadneho ľanu. V súčasnosti sa venuje najmä pestovaniu obilnín, repky olejnej a kukurici. Živočíšna výroba bola v minulosti zameraná najmä na výrobu mlieka, chov a výkrm ošípaných a oviec. Dnes sa venuje ich chovu bez produkcie mlieka. Väčšina produkcie zostáva na Slovensku. 

Peter Ujmiak: Predpokladáme, že za tento rok výrazne navýšime tržby
Výkonný riaditeľ spoločnosti SANAGRO pre región Turca, Peter Ujmiak, hovorí o plánoch družstva v Dubovom.

Poľnohospodárske družstvo Turiec v Dubovom sa naposledy nachádzalo v kladných číslach v roku 2012. Za rok 2018 vykázalo pozitívny prevádzkový zisk EBITDA. Je družstvo z najhoršieho vonku? 

Je v stabilizovanom stave. Všetky najdôležitejšie staré dlhy, ktoré družstvo ťahali ekonomicky nadol, sú vyrovnané. Do družstva je pravidelne investované a je zaistený jeho efektívny chod. 

Prvýkrát po siedmich rokoch vykázalo ku koncu roku 2018 pozitívny výsledok EBITDA, teda zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov, vo výške 124-tisíc eur. Družstvu zároveň kontinuálne rastú v posledných troch rokoch aj tržby, ktoré za vlaňajšok dosiahli úroveň 1,2 milióna eur. 

Aký bude výsledok za tento rok?
Veľa závisí od počasia, ako nám umožní vykonať žatvu. Tá prebieha práve v týchto dňoch. Úsilie našich ľudí, ozdravená pôda a správne osevné postupy začínajú prinášať aj lepšie výsledky. V tomto momente všetko nasvedčuje tomu, že zožneme dobrú úrodu. Ak to tak skutočne bude, predpokladáme, že za tento rok výrazne prekročíme tržby a EBITDA sa oproti roku 2018 zdvojnásobí. 

Aké kroky spôsobili taký výrazný nárast v prevádzkovom zisku? 
Bol to súbor viacerých krokov – od úpravy pôdy cez investície do techniky, úpravy vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi, zefektívnenie opráv a výroby, lepšie využite času, ktoré sa týkajú samotného družstva, až po výhody, ktoré prináša začlenenie do väčšieho celku, teda do skupiny Sanagro, ako sú napríklad úspory z veľkosti.

Čo to znamená?
Skupina SANAGRO, ako vlastník Poľnohospodárskeho družstva Turiec v Dubovom, vlastní ďalších 10 fariem, ktoré medzi sebou dokážu kooperovať. Samotné Sanagro využíva úspory z veľkosti, čo sa týka nákupu aj predaja. Zjednodušene povedané, pri kúpe jedného stroja dokážete vyrokúvať iné podmienky ako pri kúpe desiatich. Podobné je to pri kooperáciách. Stroje sa dajú medzi družstvami požičiavať, čím ich výkon ostáva v skupine. Družstvá nemali, a mnohé samostatné nemajú ani dnes takzvaný benchmarking – my však vieme porovnávať vstupy, výstupy, výkonnosť a podobne, čo je zásluha finančného riadenia celej skupiny, ktoré je centralizované. Ako som už spomínal, úspech alebo neúspech spoločností je závislý od ľudí. Za najcennejšie popri všetkých iných výhodách považujem možnosť transferu vzdelania, vedomostí a skúseností. Naši ľudia na všetkých úrovniach si môžu medzi sebou vymieňať informácie o tom, aké postupy fungujú a aké nie. 

Ako chcete získavať mladých ľudí do poľnohospodárstva, čo je aktuálne vážnym problémom?
Z oblasti Turca pomaly odchádza mladá generácia a so získaním kvalitných ľudí bojujeme aj my. Veríme však, že postoj študentov a mladej generácie, ale aj celej spoločnosti k agrosektoru sa zmení. Farmy dnes fungujú inak, ako fungovali v minulosti. Ľudia budú musieť mať v budúcnosti napríklad znalosti výpočtovej techniky, aby mohli riadiť traktor. Moderné poľnohospodárske stroje sa dnes dajú porovnať s technológiami z iných odvetví, napríklad automotive. Na farmách skupiny Sanagro sa pracuje s najmodernejšími technológiami.

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach:

Najnovšie články

Výhodná ponuka pre mäsiarstva:
Poctivé hovädzie len za 4,40 € bez DPH/kg

Získajte pre svoje mäsiarstvo poctivé hovädzie štvrte z našej lokálnej farmy v Častkove. Dobytok kŕmime výhradne slovenským domácim krmivom, vďaka čomu sa naše mäso vyznačuje vysokou kvalitou. Na štvrte vám ho rozdelí bitúnok v Holíči. Zvýhodnená cena 4,40 € bez DPH/kg navyše zahŕňa aj dopravu do Bratislavy. Neváhajte a kontaktujte nás.

Pre poctivých mäsiarov ponúkame na predaj pravé (samozrejme aj ľavé) Slovenské hovädzie štvrte z našej farmy v Častkove. Dobytok u nás kŕmime výhradne naším Slovenským krmivom. Na štvrte Vám to rozdelí bitúnok v Holiči a dopravu do Bratislavy zabezpečíme my.