Naše úspešné farmy a podniky

Od roku 2012 pracujeme na tom, aby sme oživili tradíciu a úspech slovenských fariem. Sme hrdí na to, že vo všetkých farmách, na ktorých činnosti sa podieľame, sme dosiahli pozitívne výsledky a začalo sa im znova dariť. Prečítajte si o našich farmách.
Ponuka pre mäsiarov